2020-02-04 19:51:34

Moj ključ, moj ormarić

Došao je i taj dan! Dugo vremena je prošlo od trenutka od kada su učenici izrazili svoju želju za ormarićima u školskom hodniku. Zahvaljujući ravnatelju Anti Konjuhu to se napokon i realiziralo. Ravnatelj je imao sluha na njihove probleme i traženja u čemu je prepoznao i način olakšavanja organizacije rada samih učenika u školi.

Naime, iskreno vjerujemo da će učenici ormariće upotrijebiti za realne potrebe s kojima će moći ostavljajući dio pribora i opreme u školi, automatski olakšati i školske torbe, a svi znamo koliko je opravdanih prigovora išlo u tom smjeru do današnjih dana.

Učenici će zasigurno pripaziti na čuvanje i urednost ormarića, koji su im dani na korištenje do kraja osnovnoškolskog obrazovanja, kako bi i iduće generacije naših učenika mogle imati tu istu pogodnost.


Osnovna škola Slano