2019-10-19 21:23:02

Projekt „Zdrav za 5!“

Učenici OŠ Slano bili su uključeni u projekt, odnosno predavanje „Zdrav za 5!“, čiji je inicijator Dubrovačko-neretvanska županija. Uz opasnosti o ovisnostima, poseban naglasak bio je stavljen na virtualno nasilje, koje u današnja vremena interneta i mobitela poprima značajne i široke razmjere. Škola je rado prihvatila ovaj projekt, s obzirom da nam je svima cilj i želja da među učenicima  ne bude nikakvog oblika nasilja i diskriminacije.    

Osnovni su ciljevi projekta „Zdrav za 5!” aktivno mijenjanje stavova i štetnih životnih navika, mijenjanje stavova o nužnosti zaštite okoliša i prirode, podizanje razine samosvijesti o odgovornosti u očuvanju vlastitog i tuđeg zdravlja i usvajanje zdravih stilova života. Projekt „Zdrav za 5!” provodi se kroz interaktivne edukacije i ekoradionice u školama, kontinuirano tijekom školske godine. Projekt se sastoji od dvije komponente: prevencije ovisnosti o alkoholu, drogama i igrama na sreću te zaštite i uređenja okoliša.


Osnovna škola Slano